2022

Yaoqi Tang. SPIE Medical Imaging 2022 Image Processing Student Paper Award (first place)

2021

Jiaxuan Li. COSCO Shipping Scholarship
Mengyuan Wang. Guanghua Scholarship