2021

Jiaxuan Li. COSCO Shipping Scholarship
Mengyuan Wang. Guanghua Scholarship